Phân Ưu: Cụ bà Maria Phạm thị Đức, hội viên TMTT GĐ Georges Hall, (HV 07/Đ1/2020) qua đời ngày 05/03/2020, hưởng thọ 83 tuổi