Phân Ưu: Cụ bà Teresa Nguyễn Thị Đề, Nhạc mẫu của anh Nguyễn Thành Thái, BMV Bringelly và là cựu Thủ Quỹ BTV, vừa qua đời ngày 8/5/2020 lúc, hưởng thọ 90 tuổi.