Phân Ưu: Cụ bà Têrêsa Vũ Thị Kim Liên Thuộc giáo đoàn Georges Halls, qua đời ngày 7/11/2019 hưởng thọ 86 tuổi.