Phân Ưu: Cụ ông Đàm Trường Cửu, hội viên Thánh Minh Tương Tế GĐ Marrickville, (HV 04/Đ2/2022), hưởng thọ 88 tuổi.