Phân Ưu: Cụ ông Gioan B. Phạm Hữu Nghi, hội viên TMTT GĐ Georges Hall, (HV 6/Đ2/2020) qua đời ngày 17/6/20, hưởng thọ 102 tuổi.