Phân Ưu: Cụ ông Giuse Hoàng Đình Cát, Nhạc Phụ của Anh Nguyễn Ngọc Sinh TBMV Lakemba, qua đời ngày 19/6/20 tại Texas Hoa Kỳ, hưởng thọ 85 tuổi.