Phân Ưu: Cụ ông Joachim Hoàng Văn Ngọc 92 tuổi, thân phụ ông Hoàng văn Hùng, thuộc GĐ Plumpton qua đời ngày 19/5/2020.