Phân Ưu: Cụ ông Matthêu Hứa Văn Nhung, hội viên TMTT GĐ Lakemba (HV 01/Đ3/2019) qua đời ngày 29/9/2019, thân phụ ông Hứa Thanh Sâm, thành viên HĐMV Marrickville, hưởng thọ 92 tuổi.