Phân Ưu: Cụ ông Nguyễn Đức Hợp, qua đời ngày 25/7/2022, hưởng thọ 77 tuổi.