Phân Ưu: Cụ ông Phêrô Ngô Văn Cường, thuộc Giáo Đoàn Mt Pritchard qua đời ngày 15/8/20 hưởng thọ 92 tuổi.