Phân Ưu: Cụ ông Phêrô Nguyễn Văn Hồ, giáo đoàn Miller (HV 10/Đ2/2020) qua đời ngày 11/8/20. Hưởng thọ 106 tuổi.