Phân Ưu: Hoàng Minh Trung thuộc GĐ Marrickville qua đời ngày 22/10/2018, hưởng thọ 61 tuổi.