Phân Ưu: Ông Anphongso Trần Văn Quới, 66 tuổi, GĐ Georges Hall qua đời 30/10.