Phân Ưu: Ông Antôn Lý Bội Hy thuộc giáo đoàn Fairfield, qua đời ngày 3.6.2019 hưởng thọ 74 tuổi.