Phân Ưu: Ông Anton Nguyễn Văn Hải hội viên TMTT GĐ Cabramatta (HV 01/Đ1/2023), qua đời ngày 20/12/2022, hưởng thọ 70 tuổi.