Phân Ưu: Ông Đôminicô Phạm Khải Hoàn qua đời ngày 3/1/2020, hưởng thọ 52 tuổi.