Phân Ưu: Ông Gioakim Tạ Ngọc Thanh, hội viên TMTT GĐ Marrickville (HV 10/Đ2/2019) qua đời ngày 05/9/2019, hưởng dương 55 tuổi.