Phân Ưu: Ông Giuse Cao Hương, hội viên TMTT, GĐ Lakemba (HV 07/Đ01/2018) qua đời ngày 17/3 hưởng thọ 77 tuổi.