Phân Ưu: Ông Giuse Đỗ Văn Bạch qua đời 1/8/2022, hội viên TMTT Miller (HV 06/Đ2/2022), hưởng thọ 82 tuổi.