Phân Ưu: Ông Giuse Lê Xuân Minh hội viên TMTT (HV 01/Đ 01/ 2019) qua đời ngày 07/12/2018 hưởng thọ 80 tuổi. Ông là cựu Thành Viên BMV Bankstown, Cựu Trưởng Ban Truyền Thông 1993-1996, thành viên Tin Vui An Bình.