Phân Ưu: Ông Giuse Nguyễn Xuân Trường, GĐ Lakemba, qua đời ngày 3/12/21, hưởng thọ 61 tuổi.