Phân Ưu: Ông Giuse Phạm Kim Chức, hội viên TMTT GĐ Granville (HV 01/Đ1/2021) qua đời ngày 02/01/2021 hưởng thọ 72 tuổi.