Phân Ưu: Ông Giuse Vũ Như Thoại, GĐ Fairfield, qua đời ngày 18/12/2017, hưởng thọ 76 tuổi.