Phân Ưu: Ông Lê Hữu Thành thuộc GĐ Cabramatta qua đời ngày 24/10/2018, hưởng thọ 74 tuổi.