Phân Ưu: Ông Phanxicô Xaviê Dương Thanh Xuân, hội viên TMTT, GĐ Mt. Pritchard, (HV 01/Đ3/2020) qua đời ngày 30/8/2020, hưởng thọ 83 tuổi. Cộng Đồng thành kính phân ưu cùng quý tang quyến.