Phân Ưu: Ông Phaolo Nguyễn Văn Tám, hội viên Legio Cabramatta, qua đời ngày 28/2 hưởng thọ 76 tuổi.