Phân Ưu: Ông Phêrô Đinh Văn Bình, hội viên TMTT GĐ Plumpton (HV 06/Đ3/2019) qua đời ngày 02/11/2019, Chi Hội Trưởng TMTT giáo đoàn Plumpton, hưởng thọ 63 tuổi.