Phân Ưu: Ông Phêrô Hồ Quang Hồng, qua đời ngày 19/2/23 hưởng thọ 65 tuổi thuộc GĐ Marrickville.