Phân Ưu: Ông Phêro Lê Thanh Tòng, GĐ Georges Hall, qua đời ngày 14/9/2017, hưởng thọ 79 tuổi