Phân Ưu: Ông Phêrô Lê Văn Lai 72 tuổi GĐ Cabramatta qua đời ngày 30.10.2018