Phân Ưu: Ông Phêrô Nguyễn Ninh, qua đời 24/7, hưởng thọ 71 tuổi.