Phân Ưu: Ông Phêrô Nguyễn Văn Ba, hội viên TMTT GĐ Georges Hall (HV 02/Đ3/2019) qua đời ngày 27/9/2019, hưởng thọ 67 tuổi.