Phân Ưu: Ông Phêrô Nguyễn Văn Cấp, qua đời ngày 27/9/2019 hưởng thọ 67 tuổi, thuộc GĐ Fairfield Vine St.