Phân Ưu: Ông Phêrô Trần Trọng Luật, 86 tuổi, GĐ Marrickville, qua đời 31/10. Cha của anh TMTrung và Nhạc Phụ của Công Khanh Revesby.