Phân Ưu: Ông Quách Thiên Hưng (Phật Giáo), hội viên TMTT GĐ Wollongong (HV 07/Đ3/2019) qua đời ngày 02/11/2019, hưởng thọ 81 tuổi.