Phân Ưu: Ông Simon Huỳnh Ngọc Cẩm qua đời ngày 21/2/23 hưởng thọ 73 tuổi Hội viên TMTT (HV 09/Đ1/2023) GĐ Fairfield.