Phân Ưu: Ông Toma Nguyễn Văn Thạnh, GĐ Lakemba và Revesby, qua đời ngày 1/12/21, hưởng thọ 89 tuổi.