Phân Ưu: Ông Vicente Trần Quang Minh GĐ Georges Hall, Cựu Phó Chủ Tịch Nội Vụ CĐCGVN 2000-2003, Cựu Hội Trưởng Thánh Minh Tương Tế 1999-2018 (HV 10/Đ1/2018) qua đời ngày 26/4 hưởng thọ 82 tuổi.