Phân Ưu: Ông cố Giacôbê Nguyễn Đình Phúc, thân phụ cha Phaolô Nguyễn Đình Phán, ông qua đời ngày 23/7. Hưởng thọ 82 tuổi.