Phân Ưu: Ông cố Nguyễn văn An (thân phụ cha Nguyễn văn Vượng) qua đời ngày 8/10 hưởng thọ 99 tuổi