Phân ưu:  Ông Cụ Giuse Nguyễn Văn Lếch hội viên TMTT GĐ Marrickville (HV 05/Đ2/2018) hưởng thọ 91 tuổi, thân phụ của anh Mến BMV Marrickville, qua đời ngày 6/6/2018.