Phân ưu: Bà Maria Đỗ thị Ơn thuộc GĐ Revesby mới qua đời ngày 3/5/2018 hưởng thọ 88 tuổi.