Phân ưu: Anh Giuse Huỳnh Công Thành (Tùng) 58 tuổi, GĐ Mt Pritchard, qua đời ngày 1/4 tại tư gia.