Phân ưu: Anh Joseph Phạm Như Bình, thuộc Giáo Đoàn Cabramatta, qua đời ngày 15/9/2018. Hưởng dương 23 tuổi.