Phân ưu: Bà Dương Nguyệt Ánh, GĐ Wollongomg, hội viên TMTT (HV2/Đ2/2018), hưởng thọ 77 tuổi, qua đời ngày 4/5/18.