Phân ưu: Bà Madalena Nguyễn Thị Mộng Hoàn, hội viên TMTT GĐ Plumpton (HV 08/Đ01/2018) qua đời ngày 23/3/2018 hưởng thọ 63 tuổi.