Phân ưu: Bà Maria Châu Kim Nhanh thuộc GĐ Mt. Pritchard, qua đời ngày 12/7/2018, hưởng thọ 64 tuổi.