Phân ưu: Bà Maria Nguyễn thị Khởi, GĐ Marrickville, hưởng thọ 88 tuổi, hội viên TMTT (HV3/Đ2/2018) qua đời ngày 9/5/18.