Phân ưu: Bà Maria Têrêsa Vũ Thị Thắng qua đời ngày 27/8/2023 hưởng thọ 69 tuổi, thuộc giáo đoàn Cabramatta.