Phân ưu: Cụ Bà Maria Bùi Thị Đơn, Hội viên Hội Thánh Minh Tương Tế GĐ Georges Hall (HV 2/4/2023) qua đời ngày 17/8/2023, hưởng thọ 89 tuổi.